SCIO Biofeedback

GERÇEK ÖZGÜRLEŞTİRİR.

SCİO BIOFEEDBACK

 

SCIO / EDUCTOR Quantum Biofeedback cihazı nedir?

 

SCIO / EDUCTOR Kuantum Enerji Terapisi, beden enerjisini dengeleyen bir frekans terapisidir. Öylesine güçlüdür ki bazen anında etkisini hissedersiniz. Stres ve frekans denge bozukluğundan kaynaklanan ağrıların hızla azaldığını hatta yok olduğunu deneyimlersiniz.

Günümüzde artık beden enerji dengesini dijital ortamında ölçme imkanına sahibiz. Kuantum Enerji Terapisi, ileri teknoloji SCIO / EDUCTOR Quantum Biofeedback cihazı ve bilgisayar aracılığıyla uygulanan bir dengeleme yöntemidir. Beden enerji dengeniz ölçümlenir, enerjiyi tıkayan ve bozan frekanslar ve yerler tespit edilir, engelleyici frekanslar gönderilerek enerjinin doğal akışını sağlanır.

 

Böylece beden, kendi kendini onarma, yapılandırma ve dengeleme sürecini daha hızlı ve etkili şekilde geçirir.

 

SCIO / EDUCTOR insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı bir cihazdır.

 

SCIO / EDUCTOR vücuttaki virüsleri, alerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

 

Bu bilgiler vücudun ihtiyaçları, fonksiyon bozuklukları ve mevcut hasarları hakkında bize bilgi verir.

 

Bu bilgiler standart tıbbi testlerden farklıdır, çünkü bize vücudun enerjetik durumu hakkında bilgi verir.

 

SCIO / EDUCTOR, bilgisayarlardaki virüs tarayıcı programlar gibi vücudu tarar. Vücuttaki virüsler, organ zayıflıkları, alerjiler, anomaliler ve besin hassasiyetleri gibi birçok bilgiyi tarayıp dengesizlikler hakkında bilgi verir. SCIO / EDUCTOR röntgen, kan tahlili gibi yaygın tıbbi testlerden farklı olarak vücudun enerjetik durumu ve bu enerjiyi hangi yöne odakladığı hakkında bilgi verir.

 

Vücudun, doğru koşullar altında kendi kendini iyileştirme yeteneği olduğunu biliyoruz. SCIO / EDUCTOR stres azaltma ve gevşetme yoluyla sağlıklı olmanın önündeki engelleri kaldırmada rol oynar; bunu da, vücuttaki ve elektrik alanındaki özel stres faktörlerini algılayarak yapar.

Teşhis ve tedavinin yerine kullanılan bir terapi yöntemi değildir. Tüm hastalıklarınız için önce lütfen gerekli alan tıp doktorlarına giderek tedavinizi sürdürünüz.

 

SCIO / EDUCTOR nasıl çalışır?

SCIO / EDUCTOR kuantum fiziği prensipleri ile çalışır. Kuantum biofeedback tedavisinin temel yapıtaşları, vücudun doğasının elektriksel olduğu, doğru koşullar veya uyaranlar sağlandığında kendi kendini iyileştirme yeteneğinin olduğu ve kişinin farkındalığı arttıkça kendi kendini iyileştirecek değişiklikler yapacağıdır. Basitçe ifade edersek, SCIO / EDUCTOR tedavi sırasında vücudun titreşimini ve yanıtlarını algılar; bir önceki ölçüm ile sonraki ölçüm değerleri arasındaki farkları tespit eder. Eğer bir denge yok ise titreşim değerlerini değiştirir. Vücut için tüm faydalı değerleri korur ve bozulanları tekrar düzeltir.

 

SCIO / EDUCTOR vücuttaki vitamin düzeyleri, aminoasitler, mineraller, enzimler, şekerler, toksinler, hormon düzeyleri, kas dokusu, hastalıklar, virüsler, bakteriler, mantarlar ve iç organların sağlık ve dengelerini ölçer ve bu verileri “normal veriler” ile karşılaştırır.

 

SCIO / EDUCTOR sizin için neler yapabilir?

 

Problem alanlarının tanınması: Hassas enerji dengesizlikleri saptanarak hastalığın muhtemel nedenleri belirlenir. Bilinçaltındaki prosesler hakkında bilinç düzeyinde farkındalık sağlanır.

 

Enerji dengelemesi: SCIO / EDUCTOR  50 değişik  enerjiyi kullanarak vücudun enerji dengesini sağlar. Bu kapsamda enerji akışının sağlanması, blokajların kaldırılması, zap frekansları kullanılarak patojen mikroorganizmaların eliminasyonu, duygusal durumların dengelenmesi, vücudun iyileşme işlevlerinin hızlandırılması, alerji tedavisi, detoksifikasyon, çakraların dengelenmesi gibi işlevleri bulunmaktadır.

 

SCIO / EDUCTOR ile terapi sırasında dengelenme hemen veya bir müddet sonra gerçekleşmeye başlar. İyileşme prosesi içeride yavaş yavaş başlar; takibinde bu reaksiyon zincirleme iyileşme prosesini uyararak belirginleşir. Bazı akut olaylar tek seansta enerjetik olarak düzelirken, kronik yani uzun süreden beri gelen problemler daha fazla SCIO / EDUCTOR seansına gereksinim oluşturur.

 

SCIO / EDUCTOR bir teşhis aracının çok ötesinde bir teknolojiyi barındırır. SCIO / EDUCTOR’un içinde, vücudun frekanslarını ölçtükten sonra, zararlı dalgaları onarmak ve nötralize etmek üzere kendi frekanslarını besleyen bir çok program vardır. Ölçülen frekanslar bazı durumlarda yükseltilir, bazı durumlarda ise vücudun frekanslarını geliştirmek veya etkisizleştirmek üzere tersine çevirilir.

 

SCIO / EDUCTOR sadece vücuttaki olumsuzlukları değil, olumlu yönleri de gösterir. Ancak amacımız bütüncül sağlığı yeniden canlandırmak olduğu için, biz daha çok olumsuz yönlere odaklanıyoruz.

 

SCIO / EDUCTOR hastalıkları tedavi eder mi?

Vücudun, doğru koşullar altında kendi kendini iyileştirme yeteneği olduğunu biliyoruz. SCIO / EDUCTOR stres azaltma ve gevşetme yoluyla sağlıklı olmanın önündeki engelleri kaldırmada rol oynar; bunu da, vücuttaki ve elektrik alanındaki özel stres faktörlerini algılayarak yapar.

Teşhis ve tedavinin yerine kullanılan bir tıbbi yöntem değildir. Tüm hastalıklarınız için önce lütfen gerekli alan tıp doktorlarına giderek tedavinizi sürdürünüz.

SCIO / EDUCTOR ve Stres Unsurları Beslenme Bozuklukları: Beslenme yetersizlikleri, hastalık, bozukluklar, zayıf beslenme ya da besin maddelerinin zayıf emilmesinden kaynaklansa da strese neden olduğu bilinmektedir. Tıbbi Durumlar, Bozukluklar ve Hastalıklar: Tıbbi koşullar, bozukluklar ve hastalıkların hepsinin teşhiş edilip edilmediği, ister tedavi edilip edilmediği, iyileşme olup olmadığı gibi strese neden olduğu bilinmektedir. Düşük Benlik Kavramı: Duygusal nedenlerden dolayı düşük kendilik kavramı; bakteriyel, fungal veya viral enfeksiyonlar; zayıf beslenme; Toksik kimyasallar; hormon dengesizliği; veya diğer yollardan strese neden olduğu bilinmektedir. Ağır metaller: Arsenik, cıva ve kurşun içeren ağır metaller, kemik, kemik iliği, beyin, dolaşım sistemi, kulak, göz, safra kesesi, kalp, bağırsak, böbrek, akciğer, karaciğer, lenfatik sistem, hipofiz, pankreas, deri, dalak, boğaz, tiroid, timüs ve diğer fizyolojik sorunlar, böylece strese neden olur. Baş ağrısı ve migren: Baş ağrısı ve migrene genellikle stres neden olur, ancak bazı durumlarda biyolojik bir etken vardır, ancak o zaman bile stres biyolojik disfonksiyonun altında yatan sebep ve daha sonra baş ağrısı ve migrenler stresin ana nedenidir. Genetiği ile oynanmış gıda: Genetik olarak değiştirilmiş gıdalardan astıma neden olduğu bilinmektedir;dikkat sorunları; denge problemleri; Davranışsal sorunlar; konsantrasyon sorunları; Sindirim problemleri; libido sorunları; hafıza sorunları; metabolik problemler; cinsel ve algı bozuklukları ve işlev bozuklukları. Hızlı Yiyecekler (Fast Food) Hızlı yiyecekler ve hidrojene yağlar; Trans yağ; yapay tatlandırıcı ajanlar; yapay tad arttırıcılar; suni renklendirme ajanları; yapay iştah rahatlatıcıları; suni aromatik maddeler; ve yapay koruyucular insan organizması için toksiktir, bu da strese neden olur. Egzersiz: Aşırı efor egzersiz veya herhangi bir tür efor ile, strese neden olduğu gösterilmiştir. Finansal Konular: Mali sorunlar, borçla ilgili stres ve potansiyel kargaşaya büyük bir yük oluşturuyor, yorucu faturalar, iflas, haciz, iş kaybı, evsiz, vb. gibi unsurlar stresi arttırır. Duygusal Sorunlar: Çözülmeyen, çözülmüş veya zaten çözülmüş olsun, tümünün stresin ana nedenleri olduğu kanıtlanmıştır. Kimyasallar Temizlik maddeleri; mantar öldürücüler; Tarım ilacı; herbisitler; büyüme hormonları; boyalar; ve insan yapımı kimyasalların çoğu.

 

Kimyasal maddeler bağışıklık sistemine saldırır, nefes almayı ve oksijen alımını engeller; vücudun besin maddelerini emme yeteneğini azaltır ve vücut hücrelerinde asidite yükselterek stres yaratır.

Bakteriler ve Virüsler Bakteriyel ve Viral enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin etkililiğini azaltır, bedensel işlevleri yavaşlatır, besin maddelerinin arzını azaltır ve zihinsel ve bedensel işlevleri azaltır, böylece strese neden olur. Alerjenler Alerjenler bedensel işlevleri ve zihinsel enerjiyi azaltarak, uyuşukluğa ve bağışıklık sistemine karşı mücadele ederek stres yaratırlar. Tütün dumanı, aromatik yağlar, otomobil emisyonları, kafein, kahve, öfke, lateks, polen, duman, toksik kimyasal bu tarz alerjenler stresi tetikler. Dehidrasyon Su alımı eksikliği sebebiyle; aşırı terleme; ishal; aşırı idrara çıkma; çok fazla kahve ya da gazlı alkolsüz içecekler içmek; ya da çok fazla abur cubur yeme.

 

Dehidrasyon vücudun hücresel düzeyde besin maddelerini ve oksijeni absorbe etmesini ve dolayısıyla strese neden olmasını engelleyecektir.

 

Diğer Stresörler: İlişki sorunları, mantar ve mantar enfeksiyonları, ışınlama, uyku eksikliği, mikrodalga radyasyon, aşırı çalışma, ağrı, parazitler, sevilen bir kişinin kaybı, reçeteli ilaçlar, psikolojik durumlar, hastalıklar veya bozukluklar; vb.

 

SCIO / EDUCTOR ve HASTALIKLAR AKUT HASTALIKLAR VE TRAVMALAR

Burkulma, çarpma, yara iyileştirmesi, bel ve boyun fıtıkları, iltihabi ve enfeksiyon hastalıkları

 

KRONİK AĞRILAR Romatizma ve artrit hastalıklar, fibromiyalji, bel ve boyun ağrıları

 

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR Stres, korkular ve çeşitli fobi, kaygı, panik atak, depresyon, takıntı, uyku bozukları, iş stresi, özgüven eksikliği, yeme bozukları, bağımlık sorunları, ilişki sorunları, dikkat eksikliği, migren

 

ÇOCUK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Hiperaktivite, dikkat eksikliği, agresiflik, içe kapanıklık, yatak ıslatma

 

NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR Baş ağrısı, migren, MS (multipl skleroz), nöropatiler, zona

 

ALERJİ - MEVSİMSEL ALERJİLER Saman nezlesi, gıda alerjileri

 

KADIN HASTALIKLARI Menopoz şikayetleri, adet bozukluğu ve ağrılı adet görme, cinsel problemler

 

DİĞER HASTALIKLAR Baş dönmesi (vertigo), kekeleme, ameliyat korkusu, ameliyat sonrası destek.

 

 

 

Biorezonans Elektro Akupunktur EEG (Elektro Ensefalografi) Rife Frekansları Terapisi Dijital NLP (Nöro Linguistik Programlanma) Elektro Hipnoz DNA Aktivasyonu ve Kromozom Onarım Elektro Refleksoloji Alerji Desensitisayonu (Duyarsızlaştırma) Bach Çiçekleri Terapisi Çakra ve Meridyen Dengeleme Aura ve Enerjisel Beden Temizliği Regresyon (Geçmiş Yaşam) Terapisi Karma Temizliği İlişki terapisi Zeka Uyarımı ve Öğrenme Artırması Psikolojik Travma Temizliği Antiaging Terapisi

 

Hiç bir yan etkisi olmayan seanslar kişiye özel yapılır ve 2 - 2,5 saat sürer (çocuklarda 1 saat). Kişinin kaç defa gelmesi gerektiği ile ilgili bilgiler seansın sonunda belirlenir. Ortalama olarak haftada 1 en az 5 seans devam edilmesi tavsiye edilir. Seans aralıkları kişinin içinde bulunduğu durumun akut ya da kronik olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.