+90 5357132521
info@darmanas.com

SCIO / EDUCTOR Quantum Biofeedback Therapy

GERÇEK ÖZGÜRLEŞTİRİR...

SCIO / EDUCTOR Quantum Biofeedback cihazı nedir?

  • SCIO / EDUCTOR Kuantum Enerji Terapisi, beden enerjisini dengeleyen bir frekans terapisidir. Öylesine güçlüdür ki bazen anında etkisini hissedersiniz. Stres ve frekans denge bozukluğundan kaynaklanan ağrıların hızla azaldığını hatta yok olduğunu deneyimlersiniz.
    Günümüzde artık beden enerji dengesini dijital ortamında ölçme imkanına sahibiz. Kuantum Enerji Terapisi, ileri teknoloji SCIO / EDUCTOR Quantum Biofeedback cihazı ve bilgisayar aracılığıyla uygulanan bir dengeleme yöntemidir. Beden enerji dengeniz ölçümlenir, enerjiyi tıkayan ve bozan frekanslar ve yerler tespit edilir, engelleyici frekanslar gönderilerek enerjinin doğal akışını sağlanır.
  • Böylece beden, kendi kendini onarma, yapılandırma ve iyileştirme sürecini daha hızlı ve etkili şekilde geçirir.
  • SCIO / EDUCTOR insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı bir cihazdır.
  • SCIO / EDUCTOR vücuttaki virüsleri, alerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.
  • Bu bilgiler vücudun ihtiyaçları, fonksiyon bozuklukları ve mevcut hasarları hakkında bize bilgi verir.
  • Bu bilgiler standart tıbbi testlerden farklıdır, çünkü bize vücudun enerjetik durumu hakkında bilgi verir.
  • SCIO / EDUCTOR, bilgisayarlardaki virüs tarayıcı programlar gibi vücudu tarar. Vücuttaki virüsler, organ zayıflıkları, alerjiler, anomaliler ve besin hassasiyetleri gibi birçok bilgiyi tarayıp dengesizlikler hakkında bilgi verir. SCIO / EDUCTOR röntgen, kan tahlili gibi yaygın tıbbi testlerden farklı olarak vücudun enerjetik durumu ve bu enerjiyi hangi yöne odakladığı hakkında bilgi verir.
  • Vücudun, doğru koşullar altında kendi kendini iyileştirme yeteneği olduğunu biliyoruz. SCIO / EDUCTOR stres azaltma ve gevşetme yoluyla sağlıklı olmanın önündeki engelleri kaldırmada rol oynar; bunu da, vücuttaki ve elektrik alanındaki özel stres faktörlerini algılayarak yapar. Teşhis ve tedavinin yerine kullanılan bir terapi yöntemi değildir. Tüm hastalıklarınız için önce lütfen gerekli alan tıp doktorlarına giderek tedavinizi sürdürünüz.