+90 5357132521
info@darmanas.com

Konstelasyon Kartları

GERÇEK ÖZGÜRLEŞTİRİR...

Bireysel Konstelasyon, Aile ve Organizasyon Temsilci Kartları, insan psikolojisi ve davranışı ile ilgili birçok alanda, sistemik bir iç görü sağlayabilmek için kullanılabilecek, çok yönlü ve faydalı bir araçtır.

Bireysel Konstelasyon çalışmaları, Aile terapileri, Bireysel ya da Organizasyonel tüm sistemik çalışmalar ve diğer terapilerde, çalışma sırasında uzman ve danışan dışında başka gruplara ya da kişilere ihtiyaç duyulduğunda devreye alınabilecek, yirmi adet farklı cinsiyet ve yaş grubundaki figürlerden oluşan, uzman ve danışanın konuya odaklanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmış özel bir tasarımdır.

Sanat ve eğitim alanında yirmi yılı aşkın bir süredir aktif olarak çalışan Yaprak Hısım tarafından tasarlanıp, projelendirilip hizmete sunulan, tescil çalışmaları başlamış olan Bireysel Konstelasyon, Aile ve Organizasyon Temsilci Kartları, üzerinde bulunan figürlerde, danışanın duygu aktarımına alan açabilmek için mümkün olduğunca “mimiksiz” bir yüz ve beden duruşu temel alınarak tasarlanmıştır.

Farklı sosyo-kültürel özelliklerde çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı insan figürleri kullanılmıştır.

Figürlerin arka planında yer alan tasarım, imajinasyonu teşvik edici formlar ve renklerden oluşur.

17 x 22 cm boyutlarında tasarlanmış olan kartlar, masa üstünde veya yerde, geniş alanlarda çalışma imkanı verir, ayrıca boyutları ve ambalajı sayesinde kolaylıkla taşınabilir.

BİREYSEL KONSTELASYON TEMSİLCİ KARTLARI©
*Sistemik çalışmalar için özel olarak tasarlanmış kartlardır. Temsilci olarak kullanılan diğer objelerden (sandalye, yastık, düz renkli karton, grafik çizimli kartonlar, legolar, vs.) bu anlamda tamamen farklılık gösterir.
*Üzerinde bulunan figürler ve arka plan görseli bilinçaltı çalışmalar için kesinlikle tam olarak uygundur ve Geshtalt Terapistleri tarafından tavsiye edilmiştir.
*Patentlidir.
*ISCA( international Sistemic Constellation Association) Sitesinde önerilmiştir.

SİSTEMİK BİR İÇ GÖRÜ SAĞLAMAYA YÖNELİK KONSTELASYON KURMAK İÇİN KULLANIM ÖNERİSİ

Konuyu netleştirdikten sonra konuyla ilgili kişi veya durumlar için farklı kartlar (temsilcileri) seçin.
Seçilen her temsilci için bir yer belirleyin. Bunu yaparken, elinizde tuttuğunuz kartın temsil ettiği kişiyi (orada bulunmayan ve temsil edilen kişiyi) hissedin ve bedeninizi serbest bırakarak doğal hareketin oluşmasına izin verin.(Masa üstünde çalışılıyorsa kartı belirli bir süre tutarak bağlantı kurulabilir)
Acele etmeyin! Her bir kartın konumunun belirlenmesi için zaman ayırın.
Konstelasyon kurulduktan sonra, gereken her kart ile bağlantı kurarak nasıl hissettirdiğine odaklanmaya çalışın ve gözlemleyin.
Duygu aktarımlarına alan açmaya özellikle zaman ayırın.
Gerekli görürseniz kartlarda yer değişikliği yaparak en uygun konumu yeniden belirleyin.
Büyük resme bakın, ve konunuzla ilgili bileşenlerin hangi konumlarda iken sizi en rahat hissettirdiğine bakarak bakış açınızı genişletebilirsiniz.
Kartları kullanarak bir sistemi kurgulayıp anlamak konunun bir boyutu ise, irdelenen konunun sistemik, nesiller arası ve ötesi bakış açısı içinde algılanması ve bu algı doğrultusunda deneysel bir çalışma yapılabilmesi ise başka bir boyutudur. Bu ikinci durum için ciddi bir eğitim ve içe bakış sürecinin geçirilmesi ve geçirilmekte olması önerilir.

KOÇLUK SÜREÇLERİNDE TEMSİLCİ KARTLARININ YARARLARI

Koçluk süreci, bilişsel alanda ilerleyerek insan davranışının sebep- sonuç çizgisi üzerinde odaklanıp, istenilen sonuca doğru aksiyon almayı hedefler.

Süreçte hedefe giden yolu etkileyen çok sayıda bileşen vardır ve başarı ancak bu değişkenlerin farkına varıp, onlarla en uygun düzlemde yürüyerek elde edilir.
Aslında başarı, sistemik bir durumdur. Tüm sistem ve o sistemin içindeki, hedefe en uygun yer, bizleri mutluluk, keyif ve başarıya götürür.

Asıl hedef de budur.

Temsilci kartları, sözel olanı görselleştirme yolunda çok fayda sağlar. Sözel olarak metafor kullanımı ne ise temsilci kartları da benzer bir işlevi yerine getirebilir.
Şöyle ki; zaman zaman büyük resmi görmekte zorlanabiliyoruz. Soruna odaklanmış bir kişiye büyük resmi ve onun bileşenlerini gösterirken aslında sistemi anlamasına ve o anki duruma göre pozisyon almasına destek oluruz. Soyut kavramlar üzerinde, sözel iletişimle ilerlerken, görsel materyal kullanmak konunun algılanmasına ve onun getireceği farkındalığa kapı açar.

*Satışı sadece www.darmanas.com sitesi üzerinden yapılmakta, satış ücreti 400TL+ KDV dir